ALO - strona główna

W okresie wakacyjnym sekretariat będzie otwarty w godzinach 08:00-14:00.
Ze względu na okres urlopowy wszelkie dokumenty wymagające podpisu dyrektora będą wydawane w poniższych terminach:
– do 07 lipca,
– od 20 do 29 lipca ,
– po 22 sierpnia.