ALO - strona główna

Warsztaty laboratoryjne na Wydziale Chemii PWr

Tym razem uczniowie klas 2-4 brali udział w warsztatach laboratoryjnych organizowanych ponownie przez Wydział Chemiczny PWr. Tytuł zajęć to: Kataliza heterogeniczna – preparatyka katalizatora heterogenicznego i badanie jego aktywności. Celem ćwiczenia jest preparatyka katalizatora metalicznego osadzonego na porowatym materiale nośnikowym oraz badanie jego aktywności w wysokociśnieniowej konwersji tłuszczy roślinnych na drodze hydroodtlenienia tj. otrzymywanie Green Diesla.
Uczestnicy laboratorium zapoznają się z metodami wprowadzania faz aktywnych na materiały porowate. W drugiej części ćwiczenia uczniowie przeprowadzą doświadczenie z wykorzystaniem preparowanego katalizatora w procesie wodorowej obróbki oleju roślinnego.