ALO - strona główna

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący: Łukasz Strzelec tel. 603-260-153,
Sekretarz: Agnieszka Mickiewicz tel. 602-242-468,
Skarbnik: Jacek Mazurkiewicz tel. 667-745-795,

kontakt: rada.rodzicow@alo.pwr.edu.pl

Składka na Radę Rodziców wynosi 50zł/półrocze.
Numer konta Rady Rodziców: 19 1090 2398 0000 0001 2601 5335.