ALO - strona główna

Zasady rekrutacji

Jak aplikować do ALO PWr?

Krok 1.

Logujesz się do systemu i zakładasz zgłoszenie, używając danych kandydata (nie rodzica).

Krok 2.

Czytasz i akceptujesz regulamin RODO. Następnie przechodzisz do kolejnej sekcji i uważnie wypełniasz dane osobowe (koniecznie wpisz drugie imię, jeśli je posiadasz oraz numer telefonu). Zwróć uwagę, czy „z automatu” właściwie uzupełniłeś dane (tam, gdzie jest imię ma być imię, a nie imię i nazwisko).
Następnie wpisujesz dane rodziców/opiekunów (rodzica/opiekuna).

Krok 3.

Wybierasz języki, których będziesz się uczył w naszej szkole.
Częste pytanie: angielski kontynuacja czy rozszerzenie? W skrócie: rozszerzenie to coś więcej niż kontynuacja, zresztą i tak będziesz musiał przystąpić do obowiązkowej diagnozy z języka angielskiego, dzięki której zostaniesz przyporządkowany do grupy na właściwym poziomie. Wybierasz też drugi język obowiązkowy – niemiecki (tylko jako kontynuacja na poziomie rozszerzonym) lub hiszpański (poziom podstawowy lub rozszerzony).

Krok 4.

Kiedy już wydrukujesz podanie zwróć uwagę na to, że oświadczenia: 11, 12, 13, 14 musi podpisać rodzic/opiekun.
Ważne! Nie kreśl, nie zmieniaj nic ręcznie na podaniu. Jeśli chcesz dokonać zmian w danych osobowych, musisz skontaktować się z Działem Rekrutacji i mailowo poinformować o konieczności wprowadzenia poprawek. Po zmianach należy jeszcze raz wydrukować podanie.

Krok 5.

Kiedy już poznasz swoje oceny, uzupełnisz dane w systemie. Pamiętaj, że jeśli masz świadectwo z wyróżnieniem, zaznacz to koniecznie! W danych dodatkowych nie zapomnij o wolontariacie. Pamiętaj, że musisz udokumentować tę działalność (najlepiej gdyby wpis o wolontariacie był na Twoim świadectwie ukończenia szkoły, wówczas nie są potrzebne inne poświadczenia).

Krok 6.

Jeśli jesteś laureatem konkursu lub zwycięzcą zawodów sportowych, uzupełnij uważnie kolejne sekcje. Sprawdź, czy konkurs którego jesteś laureatem/finalistą znajduje się w wykazie konkursów i zawodów w załącznikach do Zarządzenia nr 17/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2023 roku. Jeśli konkurs, którego jesteś laureatem, znajduje się w zarządzeniu kuratora, dołącz kserokopię dyplomu do kompletu dokumentów – komisja rekrutacyjna dopisze stosowne punkty do Twojego zgłoszenia.  

Dokumenty przyjmujemy w Dziale Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej w budynku C-13, pokój 1.14 (I piętro). Pamiętaj aby działać zgodnie z harmonogramem naboru do naszego liceum.

Jeśli jesteś pewien, że zostaniesz zakwalifikowany do ALO (bo masz takie uprawnienia) – możesz od razu dostarczyć oryginały dokumentów.

KONTAKT

Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
Budynek C-13
Dział Rekrutacji PWr (p. 1.14 bud. C-13)
Tel. 71 320 41 11
rekrutacja@pwr.edu.pl