ALO - strona główna

Wykaz olimpiad, konkursów i zawodów

Zarządzenie nr 17/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/2023 https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/04/zarzadzenie-dko.pdf

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych