ALO - strona główna

Nasze ALO

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej:

 • jest szkołą akademicką, w której stosuje się akademickie metody pracy: wykłady, projekty, indywidualizację nauczania;
 • dzięki współpracy z Politechniką Wrocławską korzystamy nie tylko z jej laboratoriów,
  ale również z merytorycznej pomocy wykładowców akademickich;
 • dbamy o indywidualny rozwój naszych uczniów, zwracamy przy tym szczególną uwagę
  na humanistyczną podbudowę ich wykształcenia;
 • uczymy języków obcych (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego) na wysokim poziomie
  i w małych grupach, jeździmy za granicę na wycieczki by móc wykorzystać swoje językowe umiejętności;
 • ważne są dla nas idee ukierunkowane na kształcenie umiejętności komunikacyjnych oraz wprowadzanie elementów wychowawczych promujących odpowiedzialność i szacunek wobec drugiego człowieka;
 • ponieważ jesteśmy szkołą publiczną – oferujemy uczniom bezpłatne zajęcia.