ALO - strona główna

Klasy

Oferta Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej – Rekrutacja 2023

Planujemy 4 klasy pierwsze  po 29 uczniów w każdej.

 1. Klasa MAT-SCIENCE 1A
 2. Klasa 1B
 3. Klasa 1C
 4. Klasa 1D


Profile klas:

1. W klasie 1A MAT-SCIENCE uczeń ma trzy obowiązkowe przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematykę, fizykę, informatykę.

Klasa MAT-SCIENCE zgromadzi młodzież zainteresowaną w stopniu najwyższym matematyką i fizyką, i będzie charakteryzowała się następującymi elementami:

 • przygotowaniem do olimpiad poprzez prowadzenie zajęć fakultatywnych olimpijskich (z matematyki, fizyki, informatyki),
 • zindywidualizowanym procesem nauczania,
 • objęciem uczniów tutoringiem naukowym,
 • poszerzeniem programu nauczania matematyki i fizyki oraz informatyki,
 • prowadzeniem wybranych zajęć przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Do klasy MAT-SCIENCE nie będzie obowiązywał test. Uczniowie będą klasyfikowani do tej klasy na podstawie ich deklaracji w podaniu do ALO PWr .

2.  W klasie 1B, 1C, 1D uczeń  realizuje rozszerzenia do wyboru z następujących zestawów:

 • matematyka- fizyka- chemia
 • matematyka- fizyka- informatyka
 • matematyka- informatyka- chemia
 • matematyka- fizyka- biologia NOWOŚĆ!


Wszystkich zainteresowanych rekrutacją do klas pierwszych  Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej zapraszamy do śledzenia informacji na stronie liceum.pwr.edu.pl
.

W Akademickim Liceum zajęcia z matematyki prowadzone są grupach przez dwóch nauczycieli. Zajęcia z fizyki i chemii na poziomie rozszerzonym, prowadzone są w systemie zajęć laboratoryjnych na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki oraz Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Taka forma umożliwia wykonywanie ćwiczeń i obserwacji oraz przeprowadzanie przez uczniów doświadczeń, co w połączeniu z zajęciami teoretycznymi, daje pełną możliwość nauki danego przedmiotu. Wszystkie zajęcia dla przedmiotów w rozszerzeniu odbywają się w grupach ok 20 osobowych.

Program nauczania we wszystkich klasach, nastawiony jest na zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i nowoczesnymi technologiami. W ramach indywidualizacji procesu nauczania, dla uczniów szczególnie zainteresowanych rozwojem w kierunku przedmiotów ścisłych, szkoła oferuje wybór dodatkowych  zajęć rozwijających
z matematyki, fizyki, informatyki, chemii.

Szkoła proponuje zajęcia dodatkowe przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, zajęcia uzupełniające dla uczniów wymagających wsparcia i pomocy, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, obozy naukowe.

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym PWr uczniowie mają możliwość nauki języka angielskiego (język wiodący), niemieckiego (jako kontynuację po szkole podstawowej) lub hiszpańskiego (dla początkujących lub jako kontynuacja po szkole podstawowej).

Etyka i religia są przedmiotami nieobowiązkowymi, filozofia jest obowiązkowa.

W zależności od potrzeb uczniów w szkole organizowane są warsztaty z robotyki, fotografii, zajęcia pozalekcyjne z szachów japońskich (shogi), brydża sportowego, programowania w różnych językach oraz tutoringu naukowego, a także spotkań  i wykładów wybitnych naukowców Politechniki Wrocławskiej.

Wykwalifikowana i doświadczona Kadra Pedagogiczna Liceum, w tym Pracownicy Naukowi Politechniki Wrocławskiej, nie tylko przekazują uczniom wiedzę, ale rozwijają ich zainteresowania, wspomagają w dorastaniu i rozwoju, przygotowując uczniów do dojrzałego studiowania i korzystania z bazy dydaktycznej uczelni.