ALO - strona główna

Języki obce

Oferujemy uczniom intensywną naukę języka angielskiego oraz niemieckiego lub hiszpańskiego (do wyboru).

Nauka języka angielskiego odbywa się na jednym z czterech poziomów (w określeniu Twojego poziomu znajomości języka pomoże diagnoza językowa, którą przeprowadzimy w pierwszych dniach roku szkolnego). Kurs języka angielskiego to połączenie tradycyjnych zajęć służących poznaniu gramatyki z konwersacjami, które pomagają poszerzać i utrwalać znajomość słownictwa.

Nauka drugiego, po angielskim, języka niemieckiego lub hiszpańskiego odbywa się w wymiarze 2 lekcji tygodniowo, z rozszerzeniem od klasy drugiej w wymiarze 4 lekcji tygodniowo.

Uczniowie szkolą znajomość języka w grupach, 14– 16 osobowych, dobranych do poziomu zaawansowania. Do grup przypisywani są po przeprowadzeniu testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Uczniowie kwalifikowani są do poszczególnych grup na początku roku szkolnego na podstawie wewnątrzszkolnych testów poziomujących. Korzystamy ze znakomicie wyposażonych sal (wysokiej klasy sprzęt multimedialny, dostęp do internetu na każdych zajęciach), co pozwala na wykorzystywanie w trakcie lekcji różnorodnych pomocy i zasobów, także tych dostępnych w sieci.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy nauczania uwzględniające nową podstawę programową, co zapewnia wysoki poziom lekcji i skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego. Jednocześnie zależy nam na wszechstronnym rozwoju językowym uczniów, bo jak wiadomo, nowoczesny, dobrze wykształcony Polak, obywatel Europy i świata, posługuje się biegle przynajmniej dwoma językami obcymi – sam angielski w obecnych czasach to za mało!

Język niemiecki jest logiczny i uporządkowany, dzięki czemu szczególnie dobrze przyswajają go tzw. „umysły ścisłe”. Poza tym należy do tej samej grupy językowej, co angielski, a zatem uczenie się go „na bazie” znajomości angielskiego, jest znacznie łatwiejsze. Niemieckim posługuje się ponad 100 milionów ludzi na świecie. Najwięcej
z nich mieszka w krajach leżących w bliskiej odległości od Polski, w tym w sąsiadującymi z nami Niemcami – dużym i znakomicie rozwiniętym kraju, który warto zwiedzać oraz w którym można się uczyć, studiować i pracować.

Język hiszpański to drugi, po języku angielskim, najpowszechniej używany język na świecie. Posługuje się nim już 650 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, a w 21 krajach jest on językiem urzędowym. Jednocześnie jest drugim językiem w komunikacji międzynarodowej. To jeden z oficjalnych języków wielu organizacji, np. ONZ czy Unii Europejskiej. Na naszych lekcjach nie tylko uczymy, użytecznych w codziennej komunikacji, słownictwa i zwrotów, ale także poznajemy barwną i fascynującą kulturę krajów hiszpańskojęzycznych.

Dzięki współpracy międzynarodowej uczniowie biorą udział w wyjazdach językowych do Anglii, Niemiec i Hiszpanii, gdzie mogą doskonalić swoje kompetencje językowe, jak również poznać kulturę i historię krajów europejskich. W szkole organizowane są zagraniczne wycieczki kulturoznawczo-dydaktyczne, np. wyjazdy na jarmark bożonarodzeniowy do Niemiec, kursy językowe w Anglii i Hiszpanii.

Projekty językowe ostatnich lat:

   • wymiana młodzieżowa ze szkołą partnerska w Dreźnie, trwają przygotowania do wymiany międzynarodowej ze szkołą w Hiszpanii,

   • wyjazdy językowe do Anglii i Hiszpanii,

   • współpraca z konsulatem Niemiec organizacja spotkań i warsztatów językowych,

   • współpraca z wolontariuszami z Niemiec, lekcje z rodzimymi użytkownikami języka,

   • wymiana młodzieżowa na platformie E-Twinning ze szkołą z Greifswaldu,

   • polsko-niemieckie warsztaty w Krzyżowej „Młodzież na rzecz regionu – współzależność, możliwości, szanse”,

   • warsztaty literacko-językowe w konsulacie Niemiec poświęcone twórczości Janoscha,

   • wyjścia do kina na projekcje obcojęzyczne,

   • wyjścia na wydarzenia kulturalne z udziałem artystów hiszpańskich (opera Montezuma oraz koncert pieśni z Hiszpanii, Meksyku i Gwatemali w ramach Akademii Latynoamerykańskiej w NFM-ie, Tydzień Filmu Hiszpańskiego w kinie NH),

   • udział w Festiwalu Opowiadania,

   • popularyzacja spotkań organizowanych przez Księgarnię Hiszpańską,

   • cykl lekcji z nativem na temat historii i kultury Hiszpanii,

   • coroczny szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej.

  Konkursy i olimpiady, w których nasi uczniowie biorą udział:

    • Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych – Turbolandeskunde

    • Deutschfreund – konkurs językowy dla gimnazjalistów

    • konkurs Goethe Institut „Leselust”

    • konkursy organizowane przez Radcę ds. edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz wydawnictwa:

    • konkurs na opowiadanie Giner de los Ríos

    • międzynarodowy konkurs fotomontażu

    • konkurs na podcast radiowy De palique

    • konkurs wydawnictwa Draco