ALO - strona główna

Podsumowanie kwalifikacji do ALO

W systemie rekrutacyjnym każdy z kandydatów otrzymał komunikat w sprawie przyjęcia do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Listy zakwalifikowanych, rezerwowych i zakwalifikowanych do klasy Mat-Science są wywieszone przy sekretariacie ALO oraz przy Dziale Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej. W tegorocznej rekrutacji odnotowaliśmy rekordowo wysoki próg kwalifikacji – 185 punktów. Aby znaleźć się na liście rezerwowej trzeba było zdobyć co najmniej 180 punktów. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy i przypominamy o dostarczeniu oryginałów dokumentów. Macie na to czas do 28 lipca do godziny 15:00.