Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Oferta

Oferta Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego PWr to przede wszystkim nauka przedmiotów ścisłych w rozszerzonym zakresie. Ucząc matematyki, fizyki, chemii, informatyki czy geografii wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom oraz wymogom współczesnego rynku pracy. Jednak aby każdy z naszych uczniów mógł rozwijać się wszechstronnie ma do dyspozycji bogatą ofertę zajęć humanistycznych, artystycznych,  intensywnej nauki języków obcych, zajęć sportowych oraz kształtujący postawy społeczne tutoring. Każdy uczeń wybiera swoją listę przedmiotów w rozszerzeniu i pracuje w grupach. Indywidualne ścieżki rozwoju zapewniają uczniom dodatkowe i uzupełniających zajęcia pozalekcyjne.

Liczymy, że wiedza i umiejętności, które zdobędą absolwenci naszego Liceum, zachęcą ich do kontynuowania nauki na Politechnice Wrocławskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą: