ALO - strona główna

W systemie rekrutacyjnym można już sprawdzić wyniki rekrutacji do ALO PWr, listy zakwalifikowanych osób są również wywieszone przy sekretariacie szkoły.