ALO - strona główna

Komunikaty, przetargi, ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej, nr postępowania ZP/PN/ALO/1/2020.

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2020r., godz. 15:00.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ z 13 sierpnia 2020r

Wyjaśnienia treści SIWZ z 14 sierpnia 2020r

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-5


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej, nr postępowania ZP/PN/ALO/2/2020.

Termin składania ofert: 4 września 2020r., godz. 13:00.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP_PN_ALO_2_2029-II-08.2020-1

SIWZ ZP_PN_ALO_2_2020-II-08.20202-1

Załączniki nr 1-5

Wyjaśnienia z dnia 27.08.2020

Wyjaśnienia z dnia 28.08.2020

Wyjaśnienia nr 2 z dnia 28.08.2020

Wyjaśnienia z dnia 31.08.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.09.2020

Wyjaśnienia z dnia 01.09.2020

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 07.09.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.10.2020


Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek oraz sprzętu audio-video, nr postępowania ZP/PN/ALO/3/2020.

Termin składania ofert: 21 grudnia 2020r. – do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2020r. – godz. 11:15

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ część I

SIWZ część II

Załączniki 1-5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_PN_ALO_3_2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP-PN-ALO-3-2020-2-1

Wyjaśnienia z dnia 16.12.2020

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty