Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Ubezpieczenia

Rada Rodziców podjęła decyzję o ubezpieczeniu NNW uczniów polisą InterRisk wybierając wariant II. Wybrany wariant ubezpieczenia związany jest z dziennikiem Librus. Wysokość składki rocznej wynosi 46 złotych (składka promocyjna). Informacje na temat warunków wybranego wariantu znajdują się w załączniku poniżej. Wpłat za ubezpieczenie prosimy dokonać do 23.10.2020 na konto Rady Rodziców (Santander Bank Polska 19 1090 2398 0000 0001 2601 5335) wpisując w tytule: imię i nazwisko, klasę, ubezpieczenie 2020/2021. Ponadto wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły u Pani Klaudii Szczepańskiej w godzinach pracy sekretariatu.

W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia oferowanego przez Rade Rodziców, należy złożyć do sekretariatu oświadczenie o ubezpieczeniu ucznia w innym towarzystwie ubezpieczeniowym (wzór poniżej). Jednocześnie informujemy, że wybór ubezpieczenia związanego z dziennikiem Librus daje możliwość społeczności szkolnej korzystania z najlepszej wersji tego dziennika.

Ewentualne pytania dotyczące ubezpieczenia należy kierować do sekretariatu.