Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Stypendia

Wyniki rekrutacji do programu stypendialnego

Zatwierdzone listy uczestników programu stypendialnego (stypendium A i stypendium B) w projekcie „Akademickie LO- szkoła konstruktywnego myślenia i działania” dostępne są w Biurze Projektu i sekretariacie szkoły ( poniedziałek – czwartek godzina 12:00-14:00) wyłącznie dla uczestników programu stypendialnego.

Informacje do wszystkich uczestników programu stypendialnego z wyszczególnieniem wymaganych do wypłaty stypendium danych, zostaną przesłane drogą poczty elektronicznej.

Zapraszamy do składnia wniosków w programie stypendialnym projektu „Akademickie LO- szkoła konstruktywnego myślenia i działania”. 

Rekrutacja: 26.11-30.11.2020.

Do rozdania stypendia dla trzech osób.

Regulamin Stypendiów w ramach projektu „Akademickie LO – szkoła konstruktywnego myślenia i działania”: