ALO - strona główna

Stypendyści

stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Rok szkolny 2022/23

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023 otrzymało trzech uczniów: Marta Drelichowska, Mateusz Wawrzyniak i Gniewosz Armista. 

Rok szkolny 2021/22

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali następujący uczniowie: Krzysztof Puterko, Lena Sitek, Bartłomiej Bychawski, Maksymilian Skica, Aleksander Olszewski, Jakub Krajewski, Magdalena Błońska, Oskar Chamela, Michał Świątek, Alicja Wiśniewska, Jan Chudzik, Piotr Wojsiat, Mateusz Wawrzyniak.

Rok szkolny 2020/21

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021 otrzymało dwóch uczniów: Bartłomiej Bychawski Łukasz Orski.

Rok szkolny 2019/20

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali uczniowie: Maksymilian Skica, Krzysztof Nowak, Łukasz Orski Jakub Rudzik.

Rok szkolny 2018/19

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali uczniowie: Łukasz Orski, Jakub Rudzik Stanisław Sochacki.

stypendium Prezesa Rady Ministrów

Rok szkolny 2022/23

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał: Tymon Terczyński.

Rok szkolny 2021/22

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała: Zofia Ośmińska.

Rok szkolny 2020/21

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały: Alicja Wiśniewska, Alicja Ćwir.

Rok szkolny 2019/20

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały: Alicja Wiśniewska, Małgorzata Wieczorkiewicz.

Rok szkolny 2018/19

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał: Marcin Kozak.

Rok szkolny 2017/18

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał: Michał Kucharski.

Rok szkolny 2016/17

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała: Weronika Wiesiołek.

Rok szkolny 2015/16

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała: Maja Orłowska.

PROMOVERE TALENTA

Rok szkolny 2022/23

We Wrocławskim programie wspierania uzdolnionych stypendia uzyskali: Igor Zierkiewicz, Magdalena Zagrodnik, Dominik Pruss oraz Marta Drelichowska.

Rok szkolny 2020/21

We Wrocławskim programie wspierania uzdolnionych stypendia uzyskali: Grzegorz Ciepłucha, Michał Strugarek, Rafał Włodarczyk, Bartłomiej Bychawski, Filip Klich.