ALO - strona główna

Sprawdzian kompetencji językowych

Wszyscy uczniowie klas pierwszych zanim rozpoczną naukę języka obcego podchodzą do sprawdzianu kompetencji językowych, który pomaga określić ich stopień zaawansowania. Dzięki temu możemy przydzielić ich do adekwatnej grupy i zapewnić efektywny proces nauczania języka obcego.