ALO - strona główna

Sprawdzian kompetencji językowych

Wszyscy uczniowie klas pierwszych zanim rozpoczną naukę języka obcego podchodzą, w pierwszych dniach roku szkolnego, do diagnozy językowej, która pomaga określić ich stopień zaawansowania. Dzięki temu możemy przydzielić ich do adekwatnej grupy i zapewnić efektywny proces nauczania języka obcego.