ALO - strona główna

Rekrutacja ALO PWr na rok 2024/2025

System rekrutacyjny ALO PWr na rok 2024/2025 startuje 16 maja o godz. 10.00. W roku szkolnym 2024/2025 utworzymy 4 klasy pierwsze, po 29 uczniów w każdej.
Klasa 1A – MAT-SCIENCE (mat-fiz-inf)
Klasa 1B – MAT-PHYS-INF (mat-fiz-inf)
Klasa 1C – MAT-CHEM (mat-chem-fiz, mat-chem-inf)
Klasa 1D – MAT-MED (mat-biol-chem, mat-biol-fiz)