ALO - strona główna
tarcza_2024
11 stycznia 2024 r. ogłoszono wyniki Rankingu Perspektyw dla szkół średnich. W tym roku organizatorzy dla ponad 1400 liceów (spośród 2246 liceów w Polsce) analizowali wyniki z egzaminów maturalnych z 2023 roku oraz liczbę nagrodzonych olimpijczyków w poprzednim roku szkolnym. Pomimo swojego bardzo młodego wieku ALO od trzech lat jest w pierwszej dwudziestce ogólnego rankingu liceów polskich. W tegorocznym rankingu ponownie mamy drugi wynik w województwie dolnośląskim. Powtórzyliśmy także nasz sukces maturalny – Absolwenci ALO PWr w 2023 r. najlepiej napisali w regionie (województwa dolnośląskiego i opolskiego) egzamin maturalny. To wspaniały sukces całej szkoły, a w szczególności Absolwentów i ich Nauczycieli oraz naszych Olimpijczyków.
Należy tylko żałować, że ranking nie uwzględnia wszystkich sukcesów, w innych niż olimpiady konkursach – uczniowie ALO mieliby się czym pochwalić. 
Jako Dyrektor ALO PWr jestem dumna z wszystkich Absolwentów oraz Uczniów naszej szkoły. Cieszę się, że każdy Uczeń znajduje tu dogodne miejsce i sprzyjające okoliczności dla swojego rozwoju, wynikające przede wszystkim z akademickości ALO PWr.
Zachęcam do przeczytania komentarza  dotyczącego akademickości ALO, zamieszczonego na stronie Rankingu Perspektyw: https://2024.licea.perspektywy.pl/2024/articles/lo-politechniki-wroclawskiej 
 
Anita Skrzyniarz
Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej