Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodniczący:
Konrad Koc 2A:

Zastępca Przewodniczącego:
Oskar Chamela 3A
Skarbnik:
Filip Szemelak 3A
Sekretarz:
Szymon Kępski 3D

Przedstawiciel ALO PWr do Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia: Maurycy Stawiany 3A