Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Przedmioty ścisłe

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej powstało z myślą o uczniach zainteresowanych przedmiotami ścisłymi i nowoczesnymi technologiami. Dlatego też plan zajęć przewiduje zwiększoną liczbę zajęć z matematyki, fizyki, chemii oraz informatyki. Zależy nam, aby przygotować młodzież do egzaminu maturalnego, a następnie do kontynuacji nauki na wyższej uczelni technicznej.

Nauka u nas to nie tylko teoria w postaci wykładów, ale przede wszystkim liczne zajęcia praktyczne (w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach), umożliwiające wykonywanie ćwiczeń i obserwacji. Samodzielne przeprowadzanie przez uczniów doświadczeń, w połączeniu z zajęciami teoretycznymi, daje pełną możliwość nauki danego przedmiotu.

Nauka matematyki w naszym liceum oparta jest na dwóch filarach:

  • realizacji podstawy programowej, czyli nauki rozumowania matematycznego, kształcenia sprawności rachunkowej, przekazywania wiedzy o własnościach obiektów matematycznych
  • przygotowania do olimpiad i konkursów matematycznych

Fizyka nauczana jest w oparciu o dochodzenie i rozumowanie naukowe. W ramach zajęć realizujemy zasadę minds on practice, pozwalającą na samodzielne stawianie tez oraz formułowanie definicji w oparciu o obserwację. Dzięki lekcjom prowadzonym w niewielkich grupach oraz bogato wyposażonemu zapleczu pracowni fizycznej i laboratoriów uczniowie mogą samodzielnie i w komfortowych warunkach wykonywać doświadczenia oraz omawiać wnioski wyciągnięte na ich podstawie.

Uczniowie liceum realizują obowiązkowe zajęcia laboratoryjne w pracowniach fizycznych Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Uczą się nie tylko jak prawidłowo wykonać doświadczenie, które da miarodajne wyniki, ale również jak te wyniki poprawnie zapisać, a następnie zinterpretować.

Podczas zajęć dodatkowych każdy uczeń znajdzie coś dla siebie. Nauczyciele fizyki prowadzą zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, zajęcia wyrównujące szanse oraz przygotowuje uczniów do licznych konkursów. Tradycją w Liceum Akademickim są obozy astronomiczne w Rezerwacie Ciemnego Nieba w Orle (Góry Izerskie) oraz wyjazdy edukacyjne do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Pasję do pogłębiania wiedzy o otaczającym nas Świecie uczniowie mogą rozwijać podczas zajęć dodatkowych z astronomii, robotyki i podstawowych problemów techniki prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dzięki pasji i otwartemu podejściu do nauki nasi uczniowie zdobywają bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym z fizyki oraz są finalistami i laureatami w licznych konkursach takich jak: Otwarty Międzyszkolny konkurs Fizyczny im. B. Koronkiewicz, Olimpiada Fizyczna, Eksperyment Łańcuchowy

Chemia to rozwijanie pasji, talentów i ciekawa przygoda intelektualna. Na zajęciach uczniowie odkrywają na nowo ten przedmiot, jak i efektywnie poszerzają zdobytą już wiedzę przez praktykę. Podczas zajęć uczniowie uporządkowują otaczający ich świat i starają się powiązać jego budowę z rządzącymi w nim zjawiskami i prawami chemiczno – fizyczno – biologicznymi. Ponieważ słowa tylko uczą, a przykłady – szczególnie praktyczne – są tym, co przyciąga (verba docent, exempla trahunt), bardzo istotny element zajęć stanowią laboratoria, gdzie można połączyć teorię z praktyką. Na tych zajęciach rozwijają swoją zaradność, kreatywność innowacyjność i pomysłowość, pracując w grupie jak i samodzielnie.

Szkoła korzysta z bogatej infrastruktury laboratoryjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Uczniowie w zależności od prowadzonego modułu odwiedzają odpowiednio: Laboratorium chemii nieorganicznej lub Laboratorium chemii organicznej.

Biologia. Podczas zajęć uczniowie poznają znaczenie biotechnologii tradycyjnej i inżynierii genetycznej, szeroko omawiane są zagadnienia dotyczące GMO, klonowania i terapii genowej. Ponadto prowadzone są dyskusje na temat znaczenia bioróżnorodności i jej zagrożeń. Młodzież poznaje formy ochrony przyrody biernej i czynnej oraz formy międzynarodowej współpracy mającej na celu zapobiegania zagrożeniom przyrody (np. CITES czy „Natura 2000”). Uczniowie mają możliwość analizowania i oceniania informacji pochodzących z różnych źródeł, nabywają umiejętności formułowania wniosków czy wyrażania opinii na zagadnienia współczesnej biologii.

Program realizowany jest w zakresie podstawowym.

Informatyka. Programowanie w XXI wieku stanie się prawdopodobnie uniwersalną umiejętnością, stanowiącą o możliwościach i stanowisku pracy tak, jak w XIX wieku postrzegana była umiejętność czytania i pisania. Uczymy nowe pokolenie (zarówno gimnazjalistów i licealistów) programowania w uniwersalnych językach (C++, Python, Java, JavaScript), algorytmiki, przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym oraz relacyjnych bazach danych. Uczniowie wiążący swą przyszłość z informatyką mają możliwość uczestnictwa w szeregu kół i dodatkowych zajęć:

Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów – obróbka, nagrywaniem i tworzeniem dźwięku, obróbka wideo oraz przetwarzanie obrazu w dostępnych dedykowanych narzędziach oraz w Matlabie);

– Robotyka – zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu zestawów edukacyjnych SparkFun Inventor’s Kit – V3.1 i kit do samodzielnego montażu RedBot Kit Arduino – SparkFun. Ich celem jest poznanie budowy i zasady działania podstawowych schematów elektronicznych oraz budowa robotów mobilnych;

– Programowanie – zajęcia służą głównie poznaniu środowiska programowania oraz używania go w sposób kreatywny i uniwersalny; poruszane tematy: tworzenie programów komputerowych w środowisku internetowym oraz gier, zagadnienia uczenia maszynowego w różnych językach programowania;

– Kółko Fotograficzne – sposób obsługi aparatu fotograficznego, teoria fotografii, kompozycji, sylwetki znanych fotografów, fotografia w social media, zdjęcia nocne, malowanie światłem, zdjęcia podczerwone, wielokrotna ekspozycja, wykorzystanie lampy błyskowej, fotografia portretowa itp.;

– Fakultet Olimpijski – doskonalone są umiejętności logicznego i analitycznego myślenia oraz optymalizacji rozwiązań.Uczestnicy tych zajęć posiądą umiejętność pisania podstawowych algorytmów, dowiedzą się, jak korzystać z ogólnodostępnej dokumentacji oraz używać algorytmiki jako sposobu na rozwiązywanie zadań z zakresu matematyki oraz fizyki.