Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia przygotowujące do olimpiad:

1. Zajęcia olimpijskie z matematyki
2. Zajęcia olimpijskie z informatyki

Dodatkowe zajęcia w ramach projektu „ALO – szkoła konstruktywnego myślenia i działania”:

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I i II
2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas III
3. Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla klas III
4. Zajęcia wyrównawcze z biologii
5. Zajęcia wyrównawcze z chemii
6. Dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności z chemii
7. Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne
8. Dodatkowe zajęcia z fizyki przygotowujące do olimpiady
9. Dodatkowe zajęcia z fizyki prowadzone w j. angielskim
10. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów klas II
11. Dodatkowe zajęcia z fizyki – Laboratorium dla klas I, II i III
12. Turniej Młodych Fizyków- przygotowanie uczniów do konkursu międzynarodowego
13. Wykłady z fizyki przygotowujące do pracy w laboratorium
14. Astronomia – dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze
Rozwój kompetencji kluczowych
30. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów klas III
31. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów klas I i II
32. Odyseja Umysłu – przygotowanie uczniów do konkursu międzynarodowego
33. Destination Imagination -przygotowanie uczniów do konkursu międzynarodowego
34. Dodatkowe zajęcia rozwijacie umiejętność konwersacji w j. niemieckim
35. Dodatkowe zajęcia z fizyki przygotowujące do konkursów fizycznych (Dr Labo)
36. Dodatkowe zajęcia z fizyki rozwijające kompetencje kluczowe dla uczniów klas III
37. Dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętność konwersacji w j. angielskim
38. Dodatkowe zajęcia rozwijające techniki uczenia się
39. Dodatkowe zajęcia rozwijające techniki pracy naukowej
40. Warsztaty komunikacji Interpersonalnej – dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne uczniów
42. Etyka literacka – dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
43. Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje uczniów z informatyki
44. Robotyka dla zaawansowanych – dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe
45. Fotografia – dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe
46. Język chiński
47. Brydż – dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
48. Szachy – dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
49. Szachy azjatyckie – dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
50. Wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich PWR
54. Tutoring rozwojowy i edukacyjny
55. Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje uczniów klas II z j. angielskiego
57.
58. Zajęcia z fizyki rozwijające umiejętności rozwiązywania testów maturalnych dla uczniów klas III
59. Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje uczniów klas III z j. angielskiego
60. Dyskusyjny Klub filmowy – zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe uczniów
61. Uczenie maszynowe – zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe uczniów
62. Grafika komputerowa