Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Kontakt do Działu Rekrutacji

W sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji PWr.

UWAGA! Składanie podań do szkoły wraz z kopiami świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczeń konkursowych – odbywać się będzie w bud. C13 na I piętrze, p. 1.14 w godz. 9.00-15.00.

budynek C-13, p. 1.14
e-mail:
rekrutacja@pwr.edu.pl 
tel. 71 320 4111