Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Instrukcja rekrutacji

Link do systemu: zsa.pwr.edu.pl

Jak aplikować do ALO PWr?

Krok 1.

Logujesz się do systemu i zakładasz zgłoszenie.

Krok 2.

Czytasz i akceptujesz regulamin RODO. Następnie przechodzisz do kolejnej sekcji i uważnie wypełniasz dane osobowe (koniecznie wpisz drugie imię jeśli je posiadasz oraz numer telefonu). Zwróć uwagę, czy „z automatu” właściwie uzupełniłeś dane (tam gdzie jest imię ma być imię, a nie imię i nazwisko).
Następnie wpisujesz dane rodziców/opiekunów (rodzica/opiekuna).
Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do poprzedniej sekcji i sprawdzić poprawność podanych informacji.

Krok 3.

Wybierasz języki, których będziesz się uczył w naszej szkole. Częste pytanie:  angielski kontynuacja czy rozszerzenie? W skrócie: rozszerzenie to coś więcej niż kontynuacja, zresztą i tak będziesz musiał przystąpić do obowiązkowego testu z języka angielskiego, dzięki któremu zostaniesz przyporządkowany do grupy na właściwym poziomie.
Wybierasz też drugi język obowiązkowy (niemiecki lub hiszpański).

Krok 4.

Kiedy już wydrukujesz podanie zwróć uwagę na to, że:
– w górnym lewym rogu potrzebna jest pieczątka Twojej szkoły podstawowej
– oświadczenia: 10, 11, 12, 13 musi podpisać rodzic/opiekun.
Ważne! Nie kreśl, nie zmieniaj nic ręcznie na podaniu. Jeśli chcesz dokonać zmian, musisz wejść do systemu, nanieść poprawki i jeszcze raz wydrukować podanie.

Krok 5.

Kiedy już poznasz swoje oceny, uzupełniasz dane w systemie. Pamiętaj, że jeśli masz świadectwo z wyróżnieniem, zaznacz to koniecznie! W danych dodatkowych nie zapomnij o wolontariacie. Pamiętaj, że musisz udokumentować tę działalność (najlepiej gdyby wpis o wolontariacie był na Twoim świadectwie ukończenia szkoły, wówczas nie są potrzebne inne poświadczenia).

Krok 6.

Jeśli jesteś laureatem konkursu lub zwycięzcą zawodów sportowych, uzupełnij uważnie kolejne sekcje.
Sprawdź, czy konkurs którego jesteś laureatem/finalistą znajduje się w wykazie konkursów i zawodów w załączniku nr 1 do Regulaminu. Jeśli Twoje sukcesy naukowe czy artystyczne nie wpisują się w żaden z wymienionych w systemie konkursów uzupełnij sekcję „zawody wiedzy i artystyczne”.

Dokumenty przyjmujemy w Dziale Rekrutacji PWr (p. 1.14 bud. C-13) Pamiętaj aby działać zgodnie z harmonogramem naboru do ALO PWr.