Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Najczęściej zadawane pytania

Czy ALO PWr prowadzi rekrutację we wrocławskim systemie?

Rekrutacja do ALO PWr jest rekrutacją niezależną od rekrutacji do szkół w oświatowym systemie miejskim. Można rekrutować do naszej szkoły oraz do systemu miejskiego.

Czy do ALO PWr wymagane są egzaminy wstępne?

Do ALO PWr nie obowiązują egzaminy wstępne.

Czy w trakcie rekrutacji prowadzone są egzaminy wewnętrzne?

Odbywające się przed rozpoczęciem roku szkolnego (28 sierpnia 2021) egzaminy dla uczniów przyjętych do szkoły, są egzaminami przyporządkowującymi do: – w przypadku języka angielskiego, odpowiedniej grupy językowej (poziomu zaawansowania).

Czy szkoła prowadzi internat?

ALO PWr nie posiada internatu; uczniowie mogą ubiegać się o miejsce w bursach i internatach szkół podlegających Departamentowi Edukacyjnemu Gminy Wrocław.

Ile wynoszą progi punktowe do szkoły?

Minimalny próg punktów w ubiegłorocznej rekrutacji to 168,45 punktów.