Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

Szanowni Państwo,
od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Możliwe będzie realizowanie praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół i placówek znajdą Państwo w komunikacie MEiN, który wraz z nowymi regulacjami prawnymi dołączam do wiadomości. Informacje te zamieściliśmy również na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach.Proszę o przekazanie tej wiadomości wszystkim zainteresowanym osobom. 
Z wyrazami szacunkuPrzemysław Czarnek 
Minister Edukacji i Nauki «

Poprzedni wpis

Agnieszka Cieślak stypendystką „Świata dla Młodych”

Następny wpis

Indywidualnie pierwsze miejsce w okręgowym etapie Olimpiady Solidarności naszej uczennicy

»